Nykyisiä tehtäviä osakeyhtiöiden hallituksissa ym. paikoissa

Lahti Energia Oy hallituksen jäsen

Koulutuskeskus Salpaus, hallituksen pj. 15.11.2021 alkaen hallituksen jäsen
ja palvelualojen neuvottelukunnan jäsen

Osuuskunta Kankurin Ilo, hallituksen pj.


Merja Vahter
HHJ PJ