Tehtäviä osakeyhtiöiden hallituksissa ym. paikoissa

Lahti Energia Oy, hallituksen jäsen
Lahden Työn Paikka Oy, hallituksen varapj.

Koulutuskeskus Salpaus, hallituksen varapj.
ja Ammattiosaamisen tutkintotoimikunnan pj.

Osuuskunta Kankurin Ilo, hallituksen pj.


Merja Vahter
HHJ PJ