Vanhusten palvelutarpeet muuttuvat

Torstai 10.6.2021 klo 21.51 - Merja Vahter

Merja_V._ilmoitus_Nykylahteen_2021.pngKuten vaali-ilmoituksessani totean, ikäihmisten yksilölliset tarpeet on huomioitava.

Meillä se konkretisoitui sukulaistädin kohdalla juuri tänään. Kävimme
sopimassa hänelle paikan
Palvelukeskus Onnelanpolkuun.

Mieheni täti, joka reilun kuukauden kuluttua täyttää 100 vuotta, jos Luoja suo, päätti nyt itse, että haluaa muuttaa kotoa palveluasumisen piiriin. Me lähisukulaiset olemme halunneet, että hänellä on mahdollisuus asua omassa kodissaan niin kauan, kuin hän itse haluaa ja se hänen tarvitsemiensa palvelujen varassa on mahdollista. Tällä mieheni tädillä ei ole omia lapsia elossa, joten hän pitää meitä sisarensa poikien perheitä omina läheisinään, jotka häntä auttavat asioiden hoidossa.

Meille läheisille on ollut hyväksi opiksi nähdä, miten vanhustenpalvelu Lahdessa toimii. On hyvä, että palveluntarvitsijalla on mahdollisuus itse valita oma palveluntuottaja. Nämä läheisemme, jo hänen miehensäkin vielä viime vuonna eläessä, ovat olleet erittäin tyytyväisiä siihen apuun, jota he aivan ansaitusti yksityisen palveluntuottajan toimesta ovat kotiinsa saaneet.

Haluan, että jokaisella ikäihmisellä on jatkossakin mahdollisuus olla itse vaikuttamassa siihen, missä hän asuu ja elää. Tämä on ja sen tulee olla mahdollista ainakin niin kauan, kun ihminen on itse kykenevä omista asioistaan päättämään ja sitä meidän on kunnioittaminen. Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri on ollut tässä asiallisena ja tarpeellisena yhteistyökumppanina. Apua he tarvitsevat meiltä sukulaisilta tulevaisuudessakin monen asian hoidossa. Tuo uusi vaihe palveluasumiseen siirtyessä lisännee turvallisuuden tunnetta niin asianosaisella kuin meillä heidän läheisilläänkin heitä ajatellessamme.

Nuo ajatuksemme omissa vaalimainoksissamme eivät ole, eivätkä saa olla pelkkää sanahelinää, vaan niiden takana pitää seistä tekoihin asti.

Merja Vahter
kaupunginvaltuutettu, kok
kaupunginhallituksen jäsen
kuntavaaliehdokas, Lahti

Avainsanat: vanhustenhoito, palveluasuminen, sukulaistäti, kotihoito, palvelut kotiin, turvallisuus, turvallisuuden tunne, vanhus on yksilö, yksilölliset tarpeet, vanhuspalvelut, vanhusten tarpeet